reikalas

Aš velniškai pavargau būti tavo slapta moterimi
Aš velniškai pavargau būti tavo slapta moterimi
Pirmyn, laikyk mane paslaptyje. Drįstu tai padaryti dar kartą. Drįstu tau ateiti vidury nakties pas mane pabučiuoti ir apkabinti, gauti tiek meilės, kiek tau reikia, o paskui pasislėpti balkone parašyti jai žinutę, sugalvoti kokį kvailą melą apie tavo dabartinę vietą...